cz / en

Iva Krupicová

Menu

796 km

Společný výtvarný projekt založený na pomezí vizuálního umění. Propojuje oblast grafiky, instalace a konceptuálního umění. Zaměřuje se na reálné prostředí, konkrétněji na ovzduší, ve kterém žijeme. Díváme se na něj, cítíme jej, instajujeme v něm. Je vidět, ale neměly bychom jej vidět. Mělo by být neviditelné – průhledné, avšak tam kde žijeme, tomu tak není. Patrné a neumožnující nám zlehka dýchat. Vzduch je těžký, temný, jedovatý, nepatrná hustá mlha nebo dým, který nás dusí. V místech, kde žijeme, se nachází jedno z nejvíce znečištěných ovzduší v Evropě. Smog v oblasti Slezka vzniká převážně díky tzv. nízké emisi. Obsahuje: oxid siřičitý, oxid dusíku, oxid uhlíku, saze, a také padající prach. Smog je ve významu propojením dvou slov – kouře a mlhy. Smog je velmi nebezpečný, způsobuje velké množství chorob, které ovlivňují život, který dokonce může končit i smrtí.

Instalace je sestavená z 300 grafických listů realizovaných technikou sítotisku na křehkém japonském papíru – užitý formou metafory kontaminovaného ovzduší. Tisky jsou vytištěny transparentní barvou s přídavkem špíny a uhlíku, nasbíraného na blízké haldě. K vytvoření siluet našich těl, šablon pro sítotisk, jsme použily nepořádek, který jsme nalezly v místech, kde bydlíme. Instalace je zavěšená ve dvouch pásech – naše siluety otočené frontálně k sobě, oddělené prostorem symbolizujícím hranici – jedinou hranici, která nás rozděluje. Instalace má délku 7 metrů a 96 centimetrů. Délka, která odpovídá hranici Polska a Čech – délce 796 kilometrů.

Nastazja Ciupa a Iva Krupicová 2019