cz / en

Iva Krupicová

Menu

Zabijačka

autorská kniha – linoryt, typografie, třepotavá vazba · 280 x 280 x 35 mm 2012

Kniha vznikla jako diplomová práce. Příběh je pojednán jako záznam průběhu celého dne konání Zabijačky. Každá strana je označena kódem, který odkazuje na obsah, ve kterém jsou heslovitě pojmenovány jednotivé kroky. Počáteční kód D198 odkazuje na tetování našeho prasete, kterému je věnována tato kniha. Ilustrace jsou zpracovány technikou linorytu, které jsou kolorovány podbarvením. Typografie je realizována pomocí razítek.